Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

 

VUOSIKOKOUS 14.3.2023 KLO 18.00 HOTELLI FOONINKI, SEINÄJOKI

PÖYTÄKIRJA

 

1§ Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja Sari Ala-Nisula avasi kokouksen ja toivotti väen tervetulleeksi. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneen kunniajäsenen Aarno J. Mäkisen muistolle. Lisäksi kiiteltiin viime vuoden tapahtumiin osallistuneita ja niiden järjestäjiä. Tiedonantona SPJ: n vuosikokoukseen lähtemättömille jäsenille valtakirjojen keruusta tässä kokouksessa.

 

2§ Kokouksen järjestäytyminen
2.1§ Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi

 

                      Esitettiin puheenjohtajaksi Johanna Pekkasta

 

                      Valittiin puheenjohtajaksi Johanna Pekkanen

 

2.2§ Valittiin kokoukselle sihteeriksi

 

                      Esitettiin sihteeriksi Mika Pekkasta

 

                      Valittiin sihteeriksi Mika Pekkanen

 

2.3§ Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa:

 

                      Esitettiin Reijo Lähdettä ja Ilkka Perälää

 

                      Valittiin Reijo Lähde ja Ilkka Perälä

 

2.4§ Valittiin kaksi ääntenlaskijaa:

 

                      Esitettiin Antti Aarniota JR ja Pekka Hautamäkeä

 

                      Valittiin Antti Aarnio JR ja Pekka Hautamäki

 

3§ Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:

 

Todettiin, että kokouskutsut ovat lähteneet 27.2.Sähköpostilla (158 kpl) ja saapuneet 27.2. ja maapostilla (70 kpl)

 

Todettiin, että kokousedustajia on paikalla 42 jäsentä (erillinen liite)

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4§ Tarkistettiin kokouksen työjärjestys

 

                      Päätetiin hyväksyä työjärjestys ilman muutoksia

 

5§ Esitettiin hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2022, erillinen liite
                      Käytiin läpi toimintakertomus

 

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus ilman muutoksia

 

6§ Esitettiin edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama
lausunto, tilinpäätös erillinen liite, toiminnantarkastajien lausunto erillinen liite tilikirjoissa.

 

                      Käytiin läpi tilikauden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

 

                      Päätettiin hyväksyä tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

 

7§ Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

 

                      Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle

 

8§ Vahvistettiin kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelmat, erillinen liite
                      Käytiin läpi kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä toimintaohjeet

 

Päätettiin vahvistaa kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä toimintaohjeet

 

9§ Määrättiin vuosijäsen- ja ainaisjäsenmaksun suuruudeksi v.2024

 

Hallitus on esittänyt vuosijäsenmaksuksi 15 € sekä ainaisjäsenmaksuksi 150 €

 

Päätettiin määrätä vuosijäsenmaksuksi 15 € sekä ainaisjäsenmaksuksi 150 €

 

10§ Määrättiin hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien kulukorvaukset

 

kuluvaksi toimintakaudeksi

 

Hallitus on esittänyt, että kulukorvauksia ei makseta hallitusjäsenille eikä toiminnantarkastajille

 

                      Päätettiin, että kulukorvauksia ei makseta hallitusjäsenille eikä toiminnantarkastajille

 

11§ Vahvistettiin kuluvan toimintakauden talousarvio, erillinen liite.

 

                      Käytiin läpi kuluvan toimintakauden talousarvio

 

                      Päätettiin vahvistaa kuluvan toimintakauden talousarvio

 

12§ Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi

 

                      Esitettiin puheenjohtajaksi Sari Ala-Nisula. Muita esityksiä ei tullut

 

                      Päätettiin valita puheenjohtajaksi Sari Ala-Nisula

 

13§ Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

 

Todettiin erovuoroiset:

 

Markus Granholm, Kurikka; Veli-Matti Palomäki, Kauhava; Pekka Salomäki, Lapua; Janne Ojanperä, Ilmajoki

 

Lisäksi erostaan hallituksesta ovat ilmoittaneet Aino-Maija Kotiranta ja

 

Juha Kotiranta. (Eroilmoitukset on käsitelty hallituksen kokouksessa

 

23.1.2023, kirjalliset eroilmoitukset ovat liitteenä kokouspöytäkirjassa.)

 

Esitettiin hallitusjäseniksi erovuoroisten tilalle:

 

Milla Mäki, Annukka Prinkkilä, Markus Granholm, Jukka Latvala, Mika Huhtanen (Aino-Maijan Kotirannan tilalle, Aino-Maija erovuorossa 2024), Timo Röyskö (Juha Kotirannan tilalle, Juha erovuorossa 2025)

 

                      Päätettiin valita hallitusjäseniksi

 

Milla Mäki, Annukka Prinkkilä, Markus Granholm, Jukka Latvala, Mika Huhtanen (2024 saakka), Timo Röyskö (2025 saakka)

 

14§ Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä

 

Esitettiin toiminnantarkastajiksi Pilvi Aarniota ja Antti Aarniota (JR) sekä varalle Erja Panula ja Harri Panula

 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Pilvi Aarnio ja Antti Aarnio (JR) sekä varalle Erja Panula ja Harri Panula

 

15§ Valittiin edustajaksi vuoden 2024 SPJ:n vuosikokoukseen

 

                      Esitettiin edustajaksi Sari Ala-Nisula ja varalle Pasi Mämmi

 

                      Valittiin edustajaksi Sari Ala-Nisula ja varalle Pasi Mämmi

 

 16§ Valittiin edustajat E-P:n kennelpiiri ry:n sekä rotujärjestöjen vuosikokouksiin

 

Esitettiin edustajiksi vuodelle 2024
E-P:n Kennelpiiri: Sari Ala-Nisula
SHHJ: Matti Sivula ja Harri Huhtanen
SLJ: Juha Kotiranta ja varalla Aino-Maija Kotiranta

 

Valittiin edustajiksi:

 

E-P:n Kennelpiiri: Sari Ala-Nisula
SHHJ: Matti Sivula ja Harri Huhtanen
SLJ: Juha Kotiranta ja varalla Aino-Maija Kotiranta

 

 17§ Palkitsemiset, muistamiset

 

Kutsuttiin uudeksi kunniajäseneksi Seppo Jurva-Sihto Ilmajoelta. Toinen kunniajäsen on Antti Aarnio Lapualta. Palkittiin koirakot vuoden HIRV ja LINT suorituksista ja jaettiin kiertopalkinnot. Vuosikertomuksessa palkitut mukana listattuna. Lisäksi muistettiin tasakymmeniä täyttäneitä 70 v. Martti Kamila, Ilkka Perälä, Antti Rajamäki, Asko Tienhaara, Risto Toijanniemi. 60 v. Reijo Lähde, Jari-Pekka Nikkola ( kerhon pöytästandardi), Olli Kangas. 50 v, Mikko Hölsö, Antti Aarnio.

 

18§ Muut esille tulevat asiat

 

Markus Granholm piti puheenvuoron ja totesi, että Janne Ojanperä on ilmoittanut, ettei enää vedä Matti Ojanperän muistohaukkuja ja tilalle tulee löytää uusi kokeen järjestäjä. Todettiin, että perinnettä tulee jatkaa ja uusi vetäjä pitää löytää. Todettiin, että kerhon hallitus pyrkii hoitamaan asiaa.

 

 Reino Korpela piti puheenvuoron ja esitti oman kantansa Kajaanin SPJ:n jäsenesitykseen vuosikokouksessa. SPJ:n vuosikokoukselle on tuotu esitys, että lohkojakoa Haukku-Otteluun tulisi päivittää siten, että lännen ja etelän lohkoilta vietäisiin yksi lohkopaikka kultakin ja jaettaisiin pohjan ja idän lohkolle. Korpelan mielestä tällaiseen ei tule suostua, mikä on toiminut vuosikymmeniä. Sääntömuutos tulisi vaikuttamaan moneen asiaan. Korpela nosti esille mm. yhdenvertaisuusperiaatteen sekä järjestämisjärjestyksen Haukku-Ottelulle. Valtakirjoja tulee kerätä sekä lähteä edustamaan omaa lohkoaan vuosikokoukseen. Vaa’an kielellä saattavat tulla olemaan pohjanpystykorva- sekä karjalankarhukoiraharrastajat, sillä suomenpystykorvien äänet tullevat jakaantumaan tasan. Myös Martti Kamila, Sari Ala-Nisula, Antti Aarnio (JR), Johanna Pekkanen, Markus Granholm, Jari-Pekka Nikkola sekä Antti Aarnio (senior) pitivät aiheesta puheenvuoronsa ja kannattivat osaltaan Reino Korpelan mielipidettä.

 

Sari Ala-Nisula piti puheenvuoron ja kertoi, että hirvenhaukkujen Kuningatarottelu 2025 sekä Hirvenhaukkujen lännenlohkon valintakoe 2025 järjestetään Etelä-Pohjanmaalla. Kerhon hallitus on järjestämässä tapahtumia ja vinkkejä järjestämispaikasta yms. asioista otetaan vastaan.

 

Todettiin, että muita asioita ei tullut esille.

 

19§ Kokouksen päättäminen

 

                      Puheenjohtaja Johanna Pekkanen kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 19:15

 

Johanna Pekkanen, vuosikokouksen puheenjohtaja        Mika Pekkanen, vuosikokouksen sihteeri

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

 Ilkka Perälä            Reijo Lähde

***********************

 

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY: N VUOSIKOKOUS 2022

Kokousaika                         9.3.2022 klo. 18.30–19.45

Kokouspaikka                     Hotelli Fooninki, Seinäjoki

Kokoukseen osallistuvat:   34 jäsentä (liite)

 

1.0§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sari Ala-Nisula avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi

2.0§ Kokouksen järjestäytyminen

2.1§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reino Korpela.

2.2§ Valitaan kokoukselle sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Aino-Maija Kotiranta

2.3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Perälä ja Reijo Lähde

2.4§ Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Harsunen ja Hannu Jyllilä

3.0§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.0§ Tarkistetaan kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.

5.0§ Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2021

 Hyväksyttiin.

6.0§ Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto

Yhdistyksen rahastonhoitaja Pasi Mämmi esitteli kerhon 2021 tilikauden tilinpäätöksen. Alijäämää vuodelle 2021 oli 226,70 €. Tileillä rahaa 13 821,83 € ja vastattavaa 16 884,47 €. Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.  

7.0§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.                                                                                                                      

8.0§ Vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelmat ja toimintaohjeet

Hallituksen laatimaan toimintasuunnitelmaan lisättiin kevään 2022 Pevisa tarkastuksen pvm ja paikkakunta, 14.5.2022 Seinäjoki. Ensikertalaisten LINT-koe 1.10.2022, Lapua. LINT-osioon lisätiin Lännen lohkon valintakokeessa mukana ollut FI25268/17 Karahkan Iita-Mari, om. Pekka Hautamäki, Alajärvi 25 p. (5 p.) Vahvistettiin

9.0§ Määrätään vuosijäsen- ja ainaisjäsenmaksun suuruus vuodelle 2023

Määrättiin vuosijäsenmaksuksi 15 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa.

10.§ Vahvistetaan kuluvan toimintakauden talousarvio

Yhdistyksen rahastonhoitaja Pasi Mämmi esitteli vuoden 2022 talousarvion. Vahvistettiin hallituksen laatima talousarvio.

11.§ Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien kulukorvaukset kuluvaksi   toimikaudeksi.

Kulukorvauksia ei makseta puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle eikä sihteerille. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

12.§ Valitaan yhdistyksen / hallituksen puheenjohtaja

                      Yhdistyksen / hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Ala-Nisula (Kurikka).

13.§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallitukseen valittiin erovuoroisista jatkamaan Paula Heinonen; Lapua ja Pasi Mämmi; Laihia, uusina jäseninä hallitukseen valittiin Juha Kotiranta; Kurikka ja Erkki Väliheikki; Kurikka

14.§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pilvi Aarnio ja Antti Aarnio (Seinäjoki). Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Harri Panula ja Erja Panula (Seinäjoki).

15.§ Valitaan edustaja vuoden 2023 SPJ:n vuosikokoukseen

Kerhon edustajaksi vuoden 2023 SPJ:n vuosikokoukseen valittiin Sari Ala-Nisula ja varalle Pasi Mämmi.

16. §Valitaan edustajat E- P:n kennelpiiri ry:n sekä rotujärjestöjen vuosikokouksiin vuodelle

2023

Kerhon edustajiksi vuosikokouksiin vuodeksi 2023 valittiin:

E-P.n Kennelpiirin vuosikokoukseen:      Sari Ala-Nisula ja muita tarpeen mukaan

SHHJ.n vuosikokoukseen:                       Matti Sivula ja varalle Harri Huhtanen

SLJ.n vuosikokoukseen:                          Juha Kotiranta ja

varalle Aino-Maija Kotiranta

17.§ Palkitsemiset, muistamiset

HIRV-Kiertopalkinnot 2021

Kerhon HIRV-mestari

48/1 FI28840/19 Nalle, Mikko Peltonen, Seinäjoki, HIRV 1 88,5 p

Kerhon HIRV-paras narttu

42/2 FI 12399-20 Varpukallion Lotta, Marko ja Ari Latva-Nevala, Seinäjoki, HIRV 1 87,50

Kerhon HIRV-paras karjalankarhukoira

48/1 FI28840/19 Nalle, Mikko Peltonen, Seinäjoki, HIRV 1 88,5 p

LINT- Kiertopalkinnot 2021

Kerhon LINT – mestaripytty

49/2 FI31248/15 Rota, Thommy Svevar, Maalahti. LINT 2 68 p

Kostinpytty
49/2 FI25971/21 Linkkarin Siru, Harri Panula, Seinäjoki. LINT 1 96 p

Metsomalja

49/2 FI25889/20 Tukkikankaan Kaisa, Olli Kangas, Lappajärvi 75 p (10.11. Lappajärvi 84 p, 20.11. Ylivieska 77 p, 21.11. Ylivieska 71 p ja 27.11. Lappajärvi 10 p)

Pikinokanpytty

49/1 Pettukangas Rokka FI12317/16, Reino Korpela, Lapua. LINT 1 94

Ansioitunut LINT- koira 2021

49/1 FI12320/16 Pettukangas Rudy, Johanna Pekkanen, Ilmajoki
Haukkukokeet: Koppelohaukut sija 1, 81 p, Piirinmestaruuskoe sija 2, 83 p, Lännenlohkon valintakoe sija 5, 58 p.
Tittelit: NORDIC MVA 17.5.2021, PMV Pohjoismaiden voittaja, Tanska Herning 13.11.2021
Näyttelyt: Helsinki 2021 Winner VAL ERI 2 SA, Voittaja 2021 Helsinki VAL ERI 4

Kerhon Puheenjohtaja Sari Ala-Nisula lahjoitti toiminnantarkastajille pizza-kortit heidän hyvästä työstä yhdistyksen hyväksi.
Muistettiin 70, 60 ja 50 vuotta täyttäneitä kerhon jäseniä.
70 v               Hannu Jyllilä
60 v               Veijo Koski, Asko Pulli ja Juha Kotiranta
50 v               Thommy Svevar, Paula Heinonen ja Usko Kela

18.§ Muut esille tulevat asiat

- Käytiin keskustelua SPJ:n vuosikokouksesta, Pasi Mämmi on SPJ:n hallituksessa ja on erovuorossa. Sari Ala-Nisula ehdottaa SPJ:n vuosikokouksessa Pasia jatkamaan. Keskusteltiin myös varahenkilöstä, olisi hyvä, että olisi halukas jatkamaan varsinaisena jäsenenä, kun Pasin kausi loppuu.

SPJ:ltä mahdollista anoa 40 €:n avustus pevisa-tarkastukseen.

19.§ Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja Reino Korpela päätti kokouksen klo 19.45

 

 

Reino Korpela                                                                                      Aino-Maija Kotiranta

puheenjohtaja                                                                                      sihteeri

 

 

Reijo Lähde                                                                                          Ilkka Perälä

pöytäkirjantarkastaja                                                                            pöytäkirjantarkastaja

 **********************

 

VUOSIKOKOUS 19.5.2021 KURIKKA
Vuosikokous Kokousaika 19.5.2021 klo. 18.00 19.50 Kokouspaikka Kurikka, Kärrymies Tuiskulansuora 31 Kokoukseen osallistuvat: 32 jäsentä (liite)
1.0§ Kokouksen avaus Puheenjohtaja Sari Ala-Nisula avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
2.0§ Kokouksen järjestäytyminen 2.1§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reino Korpela.
2.2§ Valitaan kokoukselle sihteeri Kokouksen sihteeriksi valittiin Jukka Kuoppala.
2.3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Perälä ja Reijo Lähde
2.4§ Valitaan kaksi ääntenlaskijaa Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Perälä ja Reijo Lähde
3.0§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4.0§ Tarkistetaan kokouksen työjärjestys Hyväksyttiin.
5.0§ Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2020 Hyväksyttiin.
6.0§ Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto Yhdistyksen rahastonhoitaja Pasi Mämmi esitteli kerhon 2020 tilikauden tilinpäätöksen. Alijäämää vuodelle 2020 oli 2652,50 euroa. Tileillä rahaa 1 3 862,90 euroa ja vastattavaa 1711,17 euroa. Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.
7.0§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.
8.0§ Vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelmat ja toimintaohjeet Hallituksen laatimaan toimintasuunnitelmaan lisättiin kahden kokeen päivämäärät eli 26.10. HIRV-viikkokoe Kurikka ja 5.12. HIRV-mestaruuskisa, Seinäjoki. Vahvistettiin
9.0§ Määrätään vuosijäsen- ja ainaisjäsenmaksun suuruus vuodelle 2022 Määrättiin vuosijäsenmaksuksi 15 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa.
10.§ Vahvistetaan kuluvan toimintakauden talousarvio Yhdistyksen rahastonhoitaja Pasi Mämmi esitteli vuoden 2021 talousarvion. Vahvistettiin hallituksen laatima talousarvio.
11.§ Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien kulukorvaukset kuluvaksi
toimikaudeksi. Kulukorvauksia ei makseta puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle eikä sihteerille. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.
12.§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Ala-Nisula (Kurikka).
13.§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle Hallitukseen valittiin erovuoroisista jatkamaan Mika Vettenranta; Seinäjoki ja Mika Rantamäki; Kurikka, uusina jäseninä hallitukseen valittiin Kaj Lehtola; Seinäjoki ja Aino-Maija Kotiranta; Kurikka
14.§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pilvi Aarnio ja Antti Aarnio (Seinäjoki). Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Harri Panula ja Erja Panula (Seinäjoki).
15.§ Valitaan edustaja vuoden 2022 SPJ:n vuosikokoukseen Kerhon edustajaksi vuoden 2022 SPJ:n vuosikokoukseen valittiin Sari Ala-Nisula ja varalle Pasi Mämmi.
16. §Valitaan edustajat E- P:n kennelpiiri ry:n sekä rotujärjestöjen vuosikokouksiin vuodelle
2022 Kerhon edustajiksi vuosikokouksiin vuodeksi 2022 valittiin: E-P.n Kennelpiirin vuosikokoukseen: Sari Ala-Nisula ja muita tarpeen mukaan SHHJ.n vuosikokoukseen: Matti Sivula ja varalle Harri Huhtanen SLJ.n vuosikokoukseen: Juha Kotiranta ja varalle Aino-Maija Kotiranta
17.§ Palkitsemiset, muistamiset Muistettiin ennen kokousta merkkivuosia (50 vuotta ja yli) täyttäneitä kerhon jäseniä.


LINT- Kiertopalkinnot 2020
Kerhon LINT mestaripytty 49/2 FI24017/16, Soidinsalon Nelli, Erkki Väliheikki. Kurikka. LINT 0 44p.
Kostinpytty 49/2 FI47778/18 Tukkikankaan Hurri, Olli Kangas, Lappajärvi 50p (20.11 Lappajärvi 90p ja 2.12 Lapua 80p)
Metsomalja 49/2 FI47778/18 Tukkikankaan Hurri, Olli Kangas, Lappajärvi 50p (20.11 Lappajärvi 90p ja 2.12 Lapua 80p)
Pikinokanpytty 49/1 Pettukangas Rokka FI31248/15, Reino Korpela, Lapua. LINT 1 96 p CACIT
Ansioitunut LINT- koira 2020 49/1 Pettukangas Rokka FI31248/15, Reino Korpela, Lapua Haukkuottelussa sija 2, käyttövalio


HIRV-Kiertopalkinnot 2020
Kerhon HIRV-mestari 48/1 FI37764/19 Vaalilan Kontio, om. Kaj Lehtola, Seinäjoki HIRV-1 91,50p
Kerhon HIRV-paras narttu 48/2 FI25251/19 Ullastiina Jonna, om. Juhani Luoma & Martti Kamila, Isokyrö HIRV-1 85,50p
Kerhon HIRV-paras karjalankarhukoira 48/1 FI37764/19 Vaalilan Kontio, om. Kaj Lehtola, Seinäjoki HIRV-1 91,50p
Ansioitunut hirvikoira 2020 42/1 FI58393/12 Varpukallion Topi, om. Hannu Rintala, Teuva Ystävyysottelun voitto

Ultracomin tutkan voitti Jarmo Pakka Seinäjoelta (Ylistaro)


17.§ Muut esille tulevat asiat - Käytiin keskustelua tulevasta koiranäyttelystä sekä kerhon panoksesta koetoiminnassa.
18.§ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Reino Korpela  puheenjohtaja, Jukka Kuoppala sihteeri
Reijo Lähde, Ilkka Perälä pöytäkirjantarkastajat