Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Ohje kokeisiin ja koulutuksiin

*Mene osoitteeseen tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi
Se vie sinut Kennelliiton tapahtumakalenteriin, valitse klikkaamalla sieltä vasemmasta reunasta ,
tulee valikko: klikkaa kokeet, 
valitse ajankohta klikkaamalla alku- ja loppupvm,
valitse koemuoto,
taphtuman tyyppi seuraavasta valikosta,
sitten kennelpiiri, paikkakunta ja yhdistys jos haluat( ei pakollista),
klikkaa alta HAE.
Näkyviin tulee kaikki kokeet valitsemanasi ajankohtana valitsemallasi alueella.
Klikkaa kokeen ajankohdasta , niin tulee näkyviin kokeen tiedot, mm. mihin ilmoittautua.

Sama homma toimii kurssit ja näyttelyt osiossa, vaihdat vain niihin haluamasi osion.

 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME
www.erakellari.fiYHTEISTYÖKUMPPANIMME www.erakellari.fi

 

 

 

 

 

LINT-PÄÄKOULUTTAJIEN TERVEISET 2023

 

Sääntöpäivitys ja ylituomarin puhuttelut

Linnunhaukkukokeen säännöt ja ohjeet on päivitetty ja ne astuvat voimaan 1.8.2023.

Päivitys pitää sisällään joitakin Kennelliiton edellyttämiä tarkennuksia ja muutoksia sekä

siirtymisen koepapereiden täyttämisestä kokonaan sähköiseen tallennusjärjestelmään.

Päivitys ei edellytä pakollista koulutusta, mutta muutoksiin on hyvä käydä tutustumassa

SPJ:n sivuilta löytyvästä perustelumuistiosta tai koulutusmaterialista.

Keskeiset muuttuneet asiat kerrotaan koekauden kuluessa haukkukokeiden ylituomarin

puhutteluissa. Heti kauden alussa kannattaa huomata seuraavat muutokset:

• Hakulaajuus mitataan otantana koiran hakulenkkien ulottuvuuksista. Jos tutka ei ole

käytössä, haku mittaan entiseen tapaan kellolla (sääntökirjan sivu 21.)

• Maaston ja kelin vaikutus haun ja seuraamisen arvioinnissa otetaan huomioon

lieventävästi, jos vähintään toinen näistä on rastitettu maastokortissa vaikeaksi

(sivut 20 ja 33).

• Havainnon laadun perusteella annettaviin korkeimpiin merkintäpisteisiin ei saa enää

tehdä poikkeuksia (sivu 27).

Kiimaisen nartun osallistuminen linnunhaukkukokeeseen ei ole enää kiellettyä. Kuitenkaan

kiimaista narttua ei saa koepaikalla tuoda muiden koirien yhteyteen ja kaksipäiväisissä

kokeissa ohjaajalla on oikeus uuteen maastoon, jos arvotussa maastossa on

ensimmäisenä päivänä ollut kiimainen narttu.

 

Uudet sääntökirjat ja maastokortit

Uudistetut sääntökirjat ja maastokortit ovat tilattavissa Showlinkistä. Alla on ote

sääntökirjan palkintotuomarin ohjeesta.

3.7. Arvostelukortin täyttäminen

Koiran arvostelu suoritetaan Kennelliiton hyväksymää arvostelukorttia käyttäen. Ennen

koe-erän alkua merkitään korttiin....:

 

Auton käyttö linnunhaukkukokeessa

Autoa saa käyttää koe-erän aikana siirtymiseen yhden kerran, jos jokin tietty koemaasto

koostuu kahdesta eri palstasta. Tämä on oltava ylituomarin hyväksymä menettely ja asia

on sanottava maastoarvonnan yhteydessä. Samanlainen auton käyttö on nyt sallittua

myös koko kauden kokeessa, jos ylituomari on sen hyväksynyt ennen koe-erän alkamista.

Korostetaan, että autoa ei saa käyttää lintujen etsimiseen tai poikueen luona käväisyyn.

 

Autolla saa siirtyä yhden kerran vain, jos yhdessä paikassa ei ole riittävästi kunnollista

haukkumaastoa.

Nolla vai viiva alle minuutin pysyttämisessä ja alle 15 sekunnin äänenannossa?

Koepapereiden täyttöohjeissa on ollut puutteellinen ohjeistus siitä, merkitäänkö alle

minuutin haukkuajan kohdalla pysyttämispisteisiin nolla pistettä vaiko viiva, joten niitä

molempia on käytetty. Oikea menettely on merkitä nolla pistettä.

Äänenanto taas ei voi olla koskaan nolla pistettä. Jos koiralla ei ole yli 15 sekunnin

haukkua, äänenantoa ei voi arvostella eli sen kohdalle merkitään viiva. Yli 15 sekunnin

haukkuajasta annetaan numero 1-5.

Palkintotuomarin arvosteluoikeuden toteaminen

Linnunhaukkukokeessa arvostelevalla palkintotuomarilla on oltava voimassa oleva

arvosteluoikeus. Säilyttääkseen linnunhaukkukokeen arvosteluoikeuden on

palkintotuomarin

• toimittava linnunhaukkukokeessa vähintään yhden kerran kahden koekauden

aikana palkintotuomarina, ylituomarina (ylituomari) tai koiranohjaajana taikka

• osallistuttava kyseisenä aikana jatko- tai täydennyskoulutukseen.

.Arvosteluoikeus todetaan kokeen ylituomarin tai kurssin johtajan palkintotuomarikorttiin

tekemistä merkinnöistä. Palkintotuomarin kannattaa huolehtia, että hän saa koekautena

korttiinsa ainakin yhden merkinnän jostain yllä sanotusta toiminnasta. Vaikka toiminta

tuomarina voidaan hakea tietokannoista, senkin tarkastaminen palkintotuomarikortista on

nopeinta ja helpointa.

 

Koepöytäkirjojen tarkastaminen ja tekninen tuki

SPJ järjestää edelleen koepöytäkirjojen tarkastuksen. Tulevana koekautena tarkastajina

toimivat:

• Janne Helo, Etelän ja Lännen lohkojen kennelpiirit

• Pertti Saarenketo, Idän lohkon kennelpiirit

• J-P Nikkola, Pohjan lohkon kennelpiirit.

Koepöytäkirjat menevät automaattisesti tarkastajille. Lähetettyä koepöytäkirjaa voidaan

muuttaa vain sillä tietokoneella, jolla se on tallennettu. Vaikka konkreettisen tallennustyön

tekisi sihteeri, suositellaan että kokeita tallennetaan vain ylituomarin tietokoneella. Tämä

helpottaa tarkastajien työtä epäselvien asioiden selvittelyssä. Ylituomarin kertomuksen

yhteyteen on merkittävä kenen koneella koe on tallennettu (nimi ja puhelinnumero).

Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden käyttö ei ole suotavaa.

 

Koetallennusjärjestelmän ongelmatapauksissa teknisenä tukena toimii Janne Helo (Puh.

0500 152 838, janne.helo(at)metsagroup.com).

Tietoa SPJ:n sivuilla

SPJ:n sivuilta osoitteesta Järjestö - Sääntöjä, ohjeita ja lomakkeita – Linnunhaukkukokeet löytyy

runsaasti LINT-kokeissa tarpeellista tietoa, mm

• Säännöt ja lomakkeet sekä niiden täyttöohjeet

• Sähköisen tallennusjärjestelmän käyttöohje

• LINT-palkintotuomari- ja koetoimitsijakurssin materiaali

• Ylituomareiden jatkokoulutuksessa käytetty tilanne-ratkaisu diasarja

 

Koulutusmateriaalia piirikouluttajille

 

Piirikouluttajat voivat pyytää palkintotuomarin peruskurssin ja koetoimitsijakurssin LINT-

osuuden koulutusmateriaalia pääkouluttajilta.

 

Hyvää alkavaa koekautta!

Pääkouluttajat

**********************************************************************************

 


-Näyttelyvaatimukset LINT-kokeisiin:
Koiralla ei pääsääntöisesti tarvitse olla näyttelytulosta ennen kokeeseen osallistumista. Joidenkin kokeiden ohjeissa tämä kuitenkin vaaditaan, joten perehdy aina koekohtaisiin ohjeisiin - esim. Haukku-ottelu, Hirviherra, Pohjanpystykorvien SM-haukut - vaatimuksena näihin kokeisiin on käyttövalion arvoon (FI KVA) vaadittava näyttelypalkinto eli vähintään laatuarvostelun palkinto Hyvä (H) joka täytyy olla saavutettuna koiran täytettyä 15 kuukautta, ja puolestaan Metsopoika-otteluun osallistuva koira ei saa olla täyttänyt kolmea (3) vuotta kilpailupäivänä ja sen tulee olla palkittu koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun hyvä (H) palkinnolla yli 9 kk ikäisenä.
(Kaikki linnunhaukkukokeeseen osallistuvat koirarodut ovat käyttökoiria eivätkä ne voi saada muotovalion arvoa ilman koetulosta. Riittävä koetulos on esimerkiksi LINT 1 tai kaksi kertaa LINT 2.)

-Koekauden linnunhaukkukokeet:
Linnunhaukkukokeet ovat joko arpakokeita tai koekauden kokeita. Arpakokeisiin osallistuu samanaikaisesti monta koiraa, ja kullekin koiralle arvotaan oma koemaasto. Koekauden kokeissa koiranohjaaja hankkii palkintotuomarin ja valitsee itse ajan (20.8 - 28/29.2 välisenä aikana) sekä koemaaston (johon hänellä tai palkintotuomarilla on metsästysoikeus). Ylituomarille ilmoittaudutaan viimeistään koekäyntiä edeltävänä päivänä ja koemaksu tulee olla maksettuna ennen kokeen aloittamista (kullakin piirillä on omat maksuohjeensa).
Koira saa osallistua koekauden kokeisiin, jos sillä ei ole vielä pitkistä kokeista saatua kahta LINT 1- tulosta taikka muutoin käyttövalion arvoon vaadittavia neljää LINT 1-tulosta. Pitkään kokeeseen siis EI voi osallistua koira, joka on:
saavuttanut käyttövalion arvoon oikeuttavat koetulokset
saavuttanut koekauden kokeista yhteensä kaksi LINT 1 tulosta
saavuttanut koekauden kokeista yhden AVO 1 tuloksen ja yhden LINT 1 tuloksen.
(Esimerkki: Koira jolla ei ole LINT 1 tulosta ja joka on saavuttanut aiemmilta koekausilta esimerkiksi AVO1 tuloksensa arpakokeesta sekä max VOI2 tuloksen tämän jälkeen, voi osallistua myös pitkiin kokeisiin kunnes on saavuttanut niistä 2 x LINT 1 tuloksen.) 

 

LINNUNHAUKKUKOKEISIIN OSALLISTUMINEN PÄHKINÄNKUORESSA, poimittu SPJ: n nettisivulta

Linnunhaukkukokeisiin saavat osallistua yhdeksän kuukautta täyttäneet rekisteröidyt suomenpystykorvat, pohjanpystykorvat, karhukoirat ja laikat. HUOM! ROKOTUKSET PITÄÄ OLLA VOIMASSA SEKÄ ROKOTUS- JA REKISTERITODISTUS MUKAAN KOEPAIKALLE.

Linnunhaukkukokeissa ei vaadita koiralta mitään huippuominaisuuksia. Jos koira hakee lintuja vähintään 100-150 metrin etäisyydellä isännästä ja haukkuu niitä 10 minuuttia, sillä on hyvät edellytykset menestyä kokeessa. Useimmat koetoiminnan aloittaneet huomaavat pitäneensä koirallaan liian korkeaa kynnystä ensimmäiseen kokeeseen osallistumiseen.
Koetoiminnan tärkein anti on saada mahdollisimman erisukuisia metsässä toimivia koiria esiin jalostusta varten, ja sitä kautta mahdollistamaan mahdollisimman eriperintäisen toimivan koirakannan myös tulevaisuudessa.

Koekalenterit julkaistaan heinäkuun Koiramme-lehdessä ja esimerkiksi Suomen pystykorvajärjestön keskustelupalstalla ( https://omakoira.kennelliitto.fi/Tapaht ... =M&S=1&L=1 ). Ilmoittautumisten vastaanottaja kertoo käytännön asioita osallistumisesta.
Koetoiminta antaa enemmän, jos käyt palkintotuomarikurssin, koska tuomarina näet myös toisten omistamien koirien työskentelyä. Kennelpiirit järjestävät palkintotuomareiden peruskursseja vuosittain yleensä elokuussa. Niistäkin saat tietoja esimerkiksi kennelliiton sivuilta tapahtumakalenterista ( viewforum.php?f=14 ).

Linnunhaukkukokeissa arvostellaan neljän tunnin erän aikana koiran kyky haukkua kanalintuja. Koiran arvostelee maastossa palkintotuomari, jonka laatiman arvostelun vahvistaa kokeen ylituomari. Tuomari ei saa olla jäävi koiraa tai koiranohjaajaa kohtaan (jääviyssäännöt: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/y ... kilpailuja ). Kokeen aloittaminen maastossa ilmoitetaan ylituomarille esimerkiksi puhelimella tai tekstiviestillä. Kokeen jälkeen palkintotuomari antaa ylituomarille selvityksen kokeen kulusta esimerkiksi puhelimella. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa koesuorituksesta. Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomari tai kokeen järjestäjä ilmoittaa tuloksen koiranohjaajalle. Tulos tulee merkitä kokeen suorittamispäivälle. Ylituomari lähettää tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirjan sekä koirakohtaisen pöytäkirjan viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta kennelpiirille.
Kokeisiin ei saa osallistua: sairas koira, kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikointia ja 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen, eikä koira, joka ei täytä SKL:n voimassa olevia rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidopingsääntöjä. Koiran tulee olla rokotettu asianmukaisesti myös pitkään kokeeseen osallistumista varten.
Linnunhaukkukokeen säännöt https://spj.fi/lint-saannot-1-8-2018-alkaen/

 

PIENPETOTESTI, poimittu SJ: n nettisivulta

Pienpetotestin avulla on tarkoitus saada tietoa pienpedoille toimivista koirista jalostusta varten. Jos koira pelaa hyvin pienpedoille, testin tekeminen on helppoa. Se vaatii mukaan ainoastaan arvostelulomakkeen täyttöön etukäteen perehtyneen metsästäjän, joka toimii testin "tuomarina". Pienpetotesti on epävirallinen testi, jonka tulokset tallennetaan ainoastaan rotujärjestöjen tietokantoihin.

Lisätietoja testistä löytyy Suomen Pystykorvajärjestön kotisivuilta tai saa Petri Siiroselta: 0400 537 607 /petri.siironen3(at)gmail.com

Testistä löytyy tietoa täältä: https://drive.google.com/file/d/0B2pbLh ... UyMk0/view
ks. myös pienpetotestin arvostelulomake: https://drive.google.com/file/d/0B5vPFv ... l4cGs/view

 

*******************************************************************************************

ALLA OLEVASTA NETTIOSOITTEESTA LÖYTYY HIRV- SÄÄNNÖT JA LOMAKKEET

https://spj.fi/jarjesto/jarjesto/saantoja-ohjeita-ja-lomakkeita/ 

**************************************

 ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY KOSTIN PYTTY SUOMENPYSTYKORVA NARTUILLE KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT                    päivitys 13.2.2018

 

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1976 lahjoittanut Kosti Kivelä Karijoen Myrkystä. Nykyisen palkinnon on lahjoittanut Kari Linjamäki, Linkkarin kennel Lapualta vuonna 2014, koska v. 2013 silloinen pytty meni omaksi hänelle.

Kiertopalkinnosta kilpailevan narttukoiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

Palkinnosta kilpaillaan vuosittain Suomen Kennelliiton LINT- koesääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa.

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka narttukoira on saanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.
Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

 

               ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

LINT- MESTARI

                                         KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT                    päivitys 13.2.2018

 

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1974 lahjoittanut Matti Ojanperä Ilmajoelta. Nykyisen kiertävän pytyn on lahjoittanut vuonna 2016
 Johanna Peltokangas, kennel Pettukangas Ilmajoelta.

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

Palkinnosta kilpaillaan Suomen Kennelliiton LINT- koesääntöjen puitteissa, vuosittain hallituksen määräämässä LINT- kokeessa.

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka koira on kyseisessä kilpailussa saanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

KIERTOPALKINTO 

PIKINOKAN PYTTY

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

SÄÄNNÖT:

Kiertopalkinnon on Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle lahjoittanut vuonna 2017
Sari Ala-Nisula Kurikasta.

2 §

Pikinokan pytystä kilpailevat UROKSET kalenterivuosittain Suomen kennelliiton LINT- sääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa. Samat rodut, joilla on LINT- sääntöjen mukaan kilpailuoikeus ( spk, ppk, kkk, laikat )

3 §

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan on oltava Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen. Jos koiralla on useampi omistaja, ainakin yhden omistajan on oltava kerhon jäsen.

4 §

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka uroskoira on kyseisenä kalenterivuonna saavuttanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle. Jos tilanne on edelleen tasan, toiseksi paras tulos ratkaisee sen jälkeen.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi
kolme ( 3 ) kertaa voittaneet.
Uuden pytyn kiertoon lahjoittaa Etelä- Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

6 §

Kiertopalkinto jaetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa. Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

7 §

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron sekä pistemäärän ja oman nimensä. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
LINT- jaoston pj: lle tai jollekkin hallituksen jäsenistä.

 

 ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

METSOMALJA LINTUA HAUKKUVILLE TULOKKAILLE

                                         KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT                    päivitys 13.2.2018

 

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1984 lahjoittanut Bengt W. Bjurström Ruotsista lintua haukkuville koirille LINT- kokeisiin. Nykyisen kiertopalkinnon on lahjoittanut v.2010 Martti Kamila, Ullastiinan kennel Isostakyröstä.  Kilpaillaan vuosittain Suomen Kennelliiton koesääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa. Palkinnon tarkoituksena on innostaa kisauraansa aloittelevia koirien omistajia lähtemään koirineen LINT- kokeisiin ja olemaan mukana koetoiminnassa sekä sitä kautta kartoittamaan paremmin koiramateriaalia ja sen metsästysominaisuuksia, parantamaan suoritetun jalostuksen seurantaa ja laajentamaan jalostusmateriaalin hyödyntämistä pohjoismaisten metsästyspystykorvarotujen säilyttämisessä ja parantamisessa.
Palkinnon omistaa Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry, joka jakaa palkinnon LINT- toimikunnan avulla.
Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

 

Palkinnosta kilpaillaan vuosittain kaikissa LINT- kokeissa, jotka on järjestetty ennen 20. päivä joulukuuta kyseisenä koekautena. ( koekausi 20.8. →)

 

Palkinnosta voi kilpailla ainoastaan sellainen koira, joka kyseisen koekauden alkaessa tai aiemmilla kausilla ei ole haukkunut LINT 1- tulosta. Se, että koira myöhemmin saman koekauden aikana saavuttaa LINT 1- tuloksen, ei sulje pois sitä saman kauden aikana jatkettaessa kilpailua palkinnosta.

 

Kilpailuun kiertopalkinnosta lasketaan mukaan viisi ( 5 ) koiralle edullisinta palkintotulosta, soveltaen sääntöjen 5. pykälää.

 

Kiinnityksen palkintoon koekautena saa se koira, joka viiden edullismman kilpailutuloksensa summana saa eniten pisteitä seuraavan laskelman mukaan:

 1. Palkintosija LINT
  1- palkinto25 pistettä
  2- palkinto20 pistettä
  3- palkinto15 pistettä

Koira, joka lähtee kokeeseen ja suorittaa sen loppuun sulkematta, mutta ei ole saavuttanut palkintosijaan oikeuttavaa tulosta, saa laskea hyväkseen 5 pistettä edellyttäen, ettei koira ole saanut virhepisteitä.

 1. Jos kaksi tai useampi koira saavat saman pistemäärän, voittaa se koira jolla on taulukkopistemäärään lasketuista korkein yksittäinen tulos.
  Tämän jälkeen etusija annetaan koiralle, joka on saavuttanut kyseessä olevan taulukkopistemäärän  pienimmällä virhepistemäärällä.
 2. Jos vielä tämänkin sääntökohdan soveltamisen jälkeen kaksi tai useampi koira on tasapisteissä, voittaa nuorin koira.

 

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.
Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

 

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

 

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

 ******************

KIERTOPALKINTO

LINT E-P CUP SÄÄNNÖT

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

Kiertopalkinnon on 50- vuotiaalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle lahjoittanut
vuonna 2022 Österbottens Spetsklubb rf.
Ensimmäinen kisasyksy 2023

2 §

LINT E-P Cupin pytystä kilpailevat E-P: n Pystykorvakerho ry: n jäsenet koirillaan
Suomen kennelliiton LINT- sääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa.
Samat rodut, joilla on LINT- sääntöjen mukaan kilpailuoikeus.
Kiertopalkintoon lasketaan kolmen (3) parhaan LINT- kokeen tulos, joista kaksi (2) pakollista on kerhon LINT- mestaruuskisa ja LINT pm samana syksynä. Lisäksi yksi ( 1) muu koe E-P: n piirin alueella, koko kauden koe myös hyväksytään. Rodun SM- karsinnan koetulos/ SM- koetulos muun piirin alueella lasketaan hyväksyttäväksi kolmanneksi tulokseksi. Tulokset huomioidaan ajalta 20.8.-31.12.

3 §

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan on oltava Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen. Jos koiralla on useampi omistaja, ainakin yhden omistajan on oltava kerhon jäsen. Jäsenyys oltava voimassa ko. kokeiden aikana.

4 §

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka koira kyseisenä koesyksynä on saavuttanut korkeimman yhteenlasketun koepisteiden summan säännöissä mainituista kolmesta kokeesta. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaisee kerhon LINT- mestaruuskisan parempi sijoitus.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi
kolme ( 3 ) kertaa voittaneet.
Uuden pytyn kiertoon lahjoittaa Etelä- Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

6 §

Kiertopalkinto jaetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa. Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja, koiranomistajat voivat myös ilmoittaa koiransa kisaan LINT- jaoston puheenjohtajalle.

7 §

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen  omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron sekä pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
LINT- jaoston pj: lle tai jollekin hallituksen jäsenistä.