Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Ohje kokeisiin ja koulutuksiin

*Mene osoitteeseen tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi
Se vie sinut Kennelliiton tapahtumakalenteriin, valitse klikkaamalla sieltä vasemmasta reunasta ,
tulee valikko: klikkaa kokeet, 
valitse ajankohta klikkaamalla alku- ja loppupvm,
valitse koemuoto,
taphtuman tyyppi seuraavasta valikosta,
sitten kennelpiiri, paikkakunta ja yhdistys jos haluat( ei pakollista),
klikkaa alta HAE.
Näkyviin tulee kaikki kokeet valitsemanasi ajankohtana valitsemallasi alueella.
Klikkaa kokeen ajankohdasta , niin tulee näkyviin kokeen tiedot, mm. mihin ilmoittautua.

Sama homma toimii kurssit ja näyttelyt osiossa, vaihdat vain niihin haluamasi osion.

 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME
www.erakellari.fiYHTEISTYÖKUMPPANIMME www.erakellari.fi

 

 

 

OSALLISTUTAAN VAIN TERVEINÄ KOKEISIIN JA KOIRATAPAHTUMIIN.  TURVAVÄLIT. 
JOS MAHDOLLISTA, OMAT EVÄÄT JA JUOMAT.
JOKAINEN OSALLISTUU OMALLA VASTUULLAAN, TOIMIKUNNAT EIVÄT OLE VASTUUSSA YKSILÖIDEN TARTUNTATAPAUKSISTA.
NOUDATETAAN VIIMEISIMPIÄ SUOMEN KENNELLIITON JA THL: N KORONAPANDEMIA- OHJEITA.

 

 

 

 

LINT Sääntötulkintoja 15.7.2020
Uusi löytömahdollisuus parvesta (8.1.2)
Koira seuraa parvesta lähtenyttä lintua tai lintuja niin, että seuraaminen täyttää
parven osalta sivulla 21 sanotut uuden löytömahdollisuuden vaatimukset. Paikalle jäänyt parven osa on kuitenkin uusi löytömahdollisuus vain, jos koira tekee siitä löydön (riippumatta siitä saako koira ensihaukun). Peruste: Koira ei
välttämättä ole tietoinen paikalle jääneistä linnuista, joten jo työskentelyn kohteena ollut löytömahdollisuus ei saa heikentää koiran suoritusta.


Tuomarin tai maaston vaihtaminen jääviystapauksessa (kohta 2.)
Sivulla 13 sanotaan, että jääviystapauksessa voidaan arpoa uusi maasto, jos
jäävi tuomari on sidottu koejärjestelyjen takia tähän maastoon. Tämä koskee
tapauksia, joissa tuomarin sidos kyseiseen maastoon on ehdoton (esim seuran jäsenyys tai metsästysoikeus). Toimiminen oppaana tuomaritehtävän
ohella ei luo tässä tarkoitettua ehdotonta sidonnaisuutta.


Auton käyttö koe-erän aikana (kohta 4.)
Sivulla 14 sanotaan, että autoa saa käyttää siirtymiseen maastossa yhden
kerran, jos maasto koostuu kahdesta eri palstasta ja tämä on sanottu arvonnan yhteydessä. Tämän on tarkoitus olla poikkeuksellinen menettely jota käytetään vain silloin, kun kaikille kokeen koirille ei riitä kunnollisia yhtenäisiä
maastoja. Pitkissä kokeissa tällainen auton käyttö ei ole sallittua.


Haukkutiheys maastokortissa
Maastokortissa (ensimmäinen painos) on painovirhe: kiitettävä haukkutiheys
on sääntöjen mukaan yli 90 haukahdusta minuutissa.


Haukun jättäminen ja palaaminen takaisin (kohta 9.2, uudistettu teksti)
Sivulla 39 on sanottu arvostelu, kun koira lähtee hyväksytyn haukun keskeyttäen seuraamaan muuta kuin haukkumaansa lintua.
Jos koira saa tästä tai jostakin muusta linnusta ensihaukun ja palaa haukkumaan kerran jättämäänsä lintua, tätä haukkua ei hyväksytä.
Haukun jättäminen (kohta 9.2)
Hyväksytyn haukun jättäminen on aina haukun jättö. Tällainen tapahtuma voidaan kuitenkin olla tulkitsematta haukun jätöksi, jos haukku ei ole ehtinyt kiinteytyä. Syy koiran toimintaan on esimerkiksi epävarmuus haukun kohteesta tai
alueella olevat muut linnut ja tilanne on yleensä lyhytkestoinen. Koiralle oikeudenmukainen ratkaisu tilanteesta on löytö (ellei kysymyksessä ole uusintahaukun yritys).


Koemaasto
Ylituomari hyväksyy koemaastot ennen maastoarvontaa. Maastojen pitää olla
selkeitä, suositeltavinta on karttaan piirretty rajaus. Maastoarvonnan jälkeen
ylituomari määrää koirien irtilaskuajan. Palkintotuomarilla on oikeus ratkaista,
missä paikassa maaston sisällä koe-erä aloitetaan ja millainen reitti tässä
maastossa kuljetaan.


Pöytäkirjamerkinnät keskeytyneessä kokeessa
Kokeen koiramäärä on maastoarvontaan osallistuvien koirien lukumäärä. Jos
koiranohjaaja luopuu kokeesta taikka koe keskeytetään tai koira hylätään
maastoarvonnan alkamisen ja koiran irtilaskun välisenä aikana, ansio- ja virhepisteisiin merkitään viivat. Jos koe keskeytyy koe-erän aikana, koiran suoritus rastitetaan ja sitä annetaan pisteet.
Pääkouluttajat

**********************************************************************************

 

POIMINTOJA PÄIVITTYNEISTÄ LINNUNHAUKKUKOKEEN SÄÄNNÖISTÄ 2018, poimittu SPJ: nettisivulta

-Kaikki koirat kisaavat yhdessä luokassa (LINT).
-Kokeessa voi saada yhteensä 100 pistettä. Jos koira saavuttaa vähintään 75 pistettä, se saa 1. tuloksen (LINT 1), 65 p = LINT 2, 50 p = LINT 3. (Neljällä LINT 1- tuloksella koiralle voi anoa käyttövalion arvon.)
-Tutkan käyttö on sallittua koiranohjaajan näin halutessa (rastitaan samaan tapaan kuin pyytyöskentely ennen koe-erän alkua). Valintaa ei saa muuttaa kesken koetta, eikä tutkan tietoja saa poistaa ennen kokeen purkua ylituomarille ja kokeen päättymistä. Koiran noutamisesta tutkan avulla huonon yhteydenpidon vuoksi annetaan virhepisteitä (mikäli koiran viivyttelylle ei löydy paikalta hyvää syytä).
-Haukun ja kyselyn ero – Kun lintu on hyväksyttävän merkinnän alueella, koiran jatkuva kysely lasketaan haukuksi kun sen tiheys ylittää 40 haukahdusta minuutissa. Pitkäkestoinen kysely tulkitaan siis haukuksi (tai tyhjäksi haukuksi), kun sen tiheys ylittää 40/min. Jos lintu karkkoaa ennen kiinteän haukun saantia, kyseessä on kuitenkin ensihaukku, (vaikkei varsinaista haukkuaikaa olisi ehtinytkään kertyä). Kiitettävä haukkutiheys on yli 90 haukahdusta minuutissa äänenantopisteitä laskettaessa.
-Jos lintua ei saada koiran haukun jälkeen karkotettua, se ei ole samassa paikassa enää löytömahdollisuus.
-Merkinnässä 30 metrin sääntö tarkoittaa, että haukkua ei hyväksytä, jos koira merkkaa koko ajan tai pääosan haukkuajastaan väärää puuta yli 30 metriä linnun istumapuusta.
-Merkintäpisteiden määrä riippuu näköhavainnon saamisen lisäksi myös ryhmän ja koiran välisestä etäisyydestä.
-Keskimääräinen liian harva yhteydenpito alentaa hakupisteitä seuraavalla tavalla: > 15 minuuttia -1 piste, > 25 minuuttia -2 pistettä, > 35 minuuttia -3 pistettä, > 45 minuuttia -4 pistettä.

-Näyttelyvaatimukset LINT-kokeisiin:
Koiralla ei pääsääntöisesti tarvitse olla näyttelytulosta ennen kokeeseen osallistumista. Joidenkin kokeiden ohjeissa tämä kuitenkin vaaditaan, joten perehdy aina koekohtaisiin ohjeisiin - esim. Haukku-ottelu, Hirviherra, Pohjanpystykorvien SM-haukut - vaatimuksena näihin kokeisiin on käyttövalion arvoon (FI KVA) vaadittava näyttelypalkinto eli vähintään laatuarvostelun palkinto Hyvä (H) joka täytyy olla saavutettuna koiran täytettyä 15 kuukautta, ja puolestaan Metsopoika-otteluun osallistuva koira ei saa olla täyttänyt kolmea (3) vuotta kilpailupäivänä ja sen tulee olla palkittu koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun hyvä (H) palkinnolla yli 9 kk ikäisenä.
(Kaikki linnunhaukkukokeeseen osallistuvat koirarodut ovat käyttökoiria eivätkä ne voi saada muotovalion arvoa ilman koetulosta. Riittävä koetulos on esimerkiksi LINT 1 tai kaksi kertaa LINT 2.)

-Koekauden linnunhaukkukokeet:
Linnunhaukkukokeet ovat joko arpakokeita tai koekauden kokeita. Arpakokeisiin osallistuu samanaikaisesti monta koiraa, ja kullekin koiralle arvotaan oma koemaasto. Koekauden kokeissa koiranohjaaja hankkii palkintotuomarin ja valitsee itse ajan (20.8 - 28/29.2 välisenä aikana) sekä koemaaston (johon hänellä tai palkintotuomarilla on metsästysoikeus). Ylituomarille ilmoittaudutaan viimeistään koekäyntiä edeltävänä päivänä ja koemaksu tulee olla maksettuna ennen kokeen aloittamista (kullakin piirillä on omat maksuohjeensa).
Koira saa osallistua koekauden kokeisiin, jos sillä ei ole vielä pitkistä kokeista saatua kahta LINT 1- tulosta taikka muutoin käyttövalion arvoon vaadittavia neljää LINT 1-tulosta. Pitkään kokeeseen siis EI voi osallistua koira, joka on:
saavuttanut käyttövalion arvoon oikeuttavat koetulokset
saavuttanut koekauden kokeista yhteensä kaksi LINT 1 tulosta
saavuttanut koekauden kokeista yhden AVO 1 tuloksen ja yhden LINT 1 tuloksen.
(Esimerkki: Koira jolla ei ole LINT 1 tulosta ja joka on saavuttanut aiemmilta koekausilta esimerkiksi AVO1 tuloksensa arpakokeesta sekä max VOI2 tuloksen tämän jälkeen, voi osallistua myös pitkiin kokeisiin kunnes on saavuttanut niistä 2 x LINT 1 tuloksen.) 

 

LINNUNHAUKKUKOKEISIIN OSALLISTUMINEN PÄHKINÄNKUORESSA, poimittu SPJ: n nettisivulta

Linnunhaukkukokeisiin saavat osallistua yhdeksän kuukautta täyttäneet rekisteröidyt suomenpystykorvat, pohjanpystykorvat, karhukoirat ja laikat. HUOM! ROKOTUKSET PITÄÄ OLLA VOIMASSA SEKÄ ROKOTUS- JA REKISTERITODISTUS MUKAAN KOEPAIKALLE.

Linnunhaukkukokeissa ei vaadita koiralta mitään huippuominaisuuksia. Jos koira hakee lintuja vähintään 100-150 metrin etäisyydellä isännästä ja haukkuu niitä 10 minuuttia, sillä on hyvät edellytykset menestyä kokeessa. Useimmat koetoiminnan aloittaneet huomaavat pitäneensä koirallaan liian korkeaa kynnystä ensimmäiseen kokeeseen osallistumiseen.
Koetoiminnan tärkein anti on saada mahdollisimman erisukuisia metsässä toimivia koiria esiin jalostusta varten, ja sitä kautta mahdollistamaan mahdollisimman eriperintäisen toimivan koirakannan myös tulevaisuudessa.

Koekalenterit julkaistaan heinäkuun Koiramme-lehdessä ja esimerkiksi Suomen pystykorvajärjestön keskustelupalstalla ( https://omakoira.kennelliitto.fi/Tapaht ... =M&S=1&L=1 ). Ilmoittautumisten vastaanottaja kertoo käytännön asioita osallistumisesta.
Koetoiminta antaa enemmän, jos käyt palkintotuomarikurssin, koska tuomarina näet myös toisten omistamien koirien työskentelyä. Kennelpiirit järjestävät palkintotuomareiden peruskursseja vuosittain yleensä elokuussa. Niistäkin saat tietoja esimerkiksi kennelliiton sivuilta tapahtumakalenterista ( viewforum.php?f=14 ).

Linnunhaukkukokeissa arvostellaan neljän tunnin erän aikana koiran kyky haukkua kanalintuja. Koiran arvostelee maastossa palkintotuomari, jonka laatiman arvostelun vahvistaa kokeen ylituomari. Tuomari ei saa olla jäävi koiraa tai koiranohjaajaa kohtaan (jääviyssäännöt: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/y ... kilpailuja ). Kokeen aloittaminen maastossa ilmoitetaan ylituomarille esimerkiksi puhelimella tai tekstiviestillä. Kokeen jälkeen palkintotuomari antaa ylituomarille selvityksen kokeen kulusta esimerkiksi puhelimella. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa koesuorituksesta. Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomari tai kokeen järjestäjä ilmoittaa tuloksen koiranohjaajalle. Tulos tulee merkitä kokeen suorittamispäivälle. Ylituomari lähettää tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirjan sekä koirakohtaisen pöytäkirjan viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta kennelpiirille.
Kokeisiin ei saa osallistua: sairas koira, kiimainen narttu, kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikointia ja 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen, eikä koira, joka ei täytä SKL:n voimassa olevia rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidopingsääntöjä. Koiran tulee olla rokotettu asianmukaisesti myös pitkään kokeeseen osallistumista varten.
Linnunhaukkukokeen säännöt https://spj.fi/lint-saannot-1-8-2018-alkaen/

 

PIENPETOTESTI, poimittu SJ: n nettisivulta

Pienpetotestin avulla on tarkoitus saada tietoa pienpedoille toimivista koirista jalostusta varten. Jos koira pelaa hyvin pienpedoille, testin tekeminen on helppoa. Se vaatii mukaan ainoastaan arvostelulomakkeen täyttöön etukäteen perehtyneen metsästäjän, joka toimii testin "tuomarina". Pienpetotesti on epävirallinen testi, jonka tulokset tallennetaan ainoastaan rotujärjestöjen tietokantoihin.
Kuluvana kautena 2018-19 lisäksi Suomen Pystykorvajärjestön Suomenpystykorvajaosto järjestää pienpetotestikilpailun, jonka palkintona on B-bark-koirapaikannin sekä vuoden lisenssi siihen.
Kilpailu on tarkoitettu järjestön omille roduille eli suomenpystykorville, pohjanpystykorville ja karjalankarhukoirille. Kilpailuaika on 1.8.18-30.4.19 ja testilomakkeet tulee palauttaa 15.5.19 mennessä. Voittaja arvotaan kisa-aikana pienpetotestistä hyväksytyn suorituksen saaneiden koirien kesken. Sama koira voi osallistua paikantimen arvontaan useammalla testillä (näätä, minkki, supikoira, kärppä, kettu ja mäyrä).
Lisätietoja testistä löytyy Suomen Pystykorvajärjestön kotisivuilta tai saa Petri Siiroselta: 0400 537 607 /petri.siironen3(at)gmail.com
Palkinto arvotaan Pystykorvapäivillä Oulussa 29.6.2019. Pannan ja lisenssin lahjoittaa B-bark.
Testistä löytyy tietoa täältä: https://drive.google.com/file/d/0B2pbLh ... UyMk0/view
ks. myös pienpetotestin arvostelulomake: https://drive.google.com/file/d/0B5vPFv ... l4cGs/view

 

*******************************************************************************************

ALLA OLEVASTA NETTIOSOITTEESTA LÖYTYY HIRV- SÄÄNNÖT JA LOMAKKEET

https://spj.fi/jarjesto/jarjesto/saantoja-ohjeita-ja-lomakkeita/ 

**************************************

 ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY KOSTIN PYTTY SUOMENPYSTYKORVA NARTUILLE KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT                    päivitys 13.2.2018

 

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1976 lahjoittanut Kosti Kivelä Karijoen Myrkystä. Nykyisen palkinnon on lahjoittanut Kari Linjamäki, Linkkarin kennel Lapualta vuonna 2014, koska v. 2013 silloinen pytty meni omaksi hänelle.

Kiertopalkinnosta kilpailevan narttukoiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

Palkinnosta kilpaillaan vuosittain Suomen Kennelliiton LINT- koesääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa.

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka narttukoira on saanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.
Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

 

               ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

LINT- MESTARI

                                         KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT                    päivitys 13.2.2018

 

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1974 lahjoittanut Matti Ojanperä Ilmajoelta. Nykyisen kiertävän pytyn on lahjoittanut vuonna 2016
 Johanna Peltokangas, kennel Pettukangas Ilmajoelta.

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

Palkinnosta kilpaillaan Suomen Kennelliiton LINT- koesääntöjen puitteissa, vuosittain hallituksen määräämässä LINT- kokeessa.

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka koira on kyseisessä kilpailussa saanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

KIERTOPALKINTO 

PIKINOKAN PYTTY

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

SÄÄNNÖT:

Kiertopalkinnon on Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle lahjoittanut vuonna 2017
Sari Ala-Nisula Kurikasta.

2 §

Pikinokan pytystä kilpailevat UROKSET kalenterivuosittain Suomen kennelliiton LINT- sääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa. Samat rodut, joilla on LINT- sääntöjen mukaan kilpailuoikeus ( spk, ppk, kkk, laikat )

3 §

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan on oltava Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen. Jos koiralla on useampi omistaja, ainakin yhden omistajan on oltava kerhon jäsen.

4 §

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka uroskoira on kyseisenä kalenterivuonna saavuttanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle. Jos tilanne on edelleen tasan, toiseksi paras tulos ratkaisee sen jälkeen.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi
kolme ( 3 ) kertaa voittaneet.
Uuden pytyn kiertoon lahjoittaa Etelä- Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

6 §

Kiertopalkinto jaetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa. Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

7 §

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron sekä pistemäärän ja oman nimensä. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
LINT- jaoston pj: lle tai jollekkin hallituksen jäsenistä.

 

 ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

METSOMALJA LINTUA HAUKKUVILLE TULOKKAILLE

                                         KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT                    päivitys 13.2.2018

 

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1984 lahjoittanut Bengt W. Bjurström Ruotsista lintua haukkuville koirille LINT- kokeisiin. Nykyisen kiertopalkinnon on lahjoittanut v.2010 Martti Kamila, Ullastiinan kennel Isostakyröstä.  Kilpaillaan vuosittain Suomen Kennelliiton koesääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa. Palkinnon tarkoituksena on innostaa kisauraansa aloittelevia koirien omistajia lähtemään koirineen LINT- kokeisiin ja olemaan mukana koetoiminnassa sekä sitä kautta kartoittamaan paremmin koiramateriaalia ja sen metsästysominaisuuksia, parantamaan suoritetun jalostuksen seurantaa ja laajentamaan jalostusmateriaalin hyödyntämistä pohjoismaisten metsästyspystykorvarotujen säilyttämisessä ja parantamisessa.
Palkinnon omistaa Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry, joka jakaa palkinnon LINT- toimikunnan avulla.
Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

 

Palkinnosta kilpaillaan vuosittain kaikissa LINT- kokeissa, jotka on järjestetty ennen 20. päivä joulukuuta kyseisenä koekautena. ( koekausi 20.8. →)

 

Palkinnosta voi kilpailla ainoastaan sellainen koira, joka kyseisen koekauden alkaessa tai aiemmilla kausilla ei ole haukkunut LINT 1- tulosta. Se, että koira myöhemmin saman koekauden aikana saavuttaa LINT 1- tuloksen, ei sulje pois sitä saman kauden aikana jatkettaessa kilpailua palkinnosta.

 

Kilpailuun kiertopalkinnosta lasketaan mukaan viisi ( 5 ) koiralle edullisinta palkintotulosta, soveltaen sääntöjen 5. pykälää.

 

Kiinnityksen palkintoon koekautena saa se koira, joka viiden edullismman kilpailutuloksensa summana saa eniten pisteitä seuraavan laskelman mukaan:

 1. Palkintosija LINT
  1- palkinto25 pistettä
  2- palkinto20 pistettä
  3- palkinto15 pistettä

Koira, joka lähtee kokeeseen ja suorittaa sen loppuun sulkematta, mutta ei ole saavuttanut palkintosijaan oikeuttavaa tulosta, saa laskea hyväkseen 5 pistettä edellyttäen, ettei koira ole saanut virhepisteitä.

 1. Jos kaksi tai useampi koira saavat saman pistemäärän, voittaa se koira jolla on taulukkopistemäärään lasketuista korkein yksittäinen tulos.
  Tämän jälkeen etusija annetaan koiralle, joka on saavuttanut kyseessä olevan taulukkopistemäärän  pienimmällä virhepistemäärällä.
 2. Jos vielä tämänkin sääntökohdan soveltamisen jälkeen kaksi tai useampi koira on tasapisteissä, voittaa nuorin koira.

 

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.
Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

 

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

 

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

 ******************

KIERTOPALKINTO

LINT E-P CUP SÄÄNNÖT

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY

Kiertopalkinnon on 50- vuotiaalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle lahjoittanut
vuonna 2022 Österbottens Spetsklubb rf.
Ensimmäinen kisasyksy 2023

2 §

LINT E-P Cupin pytystä kilpailevat E-P: n Pystykorvakerho ry: n jäsenet koirillaan
Suomen kennelliiton LINT- sääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa.
Samat rodut, joilla on LINT- sääntöjen mukaan kilpailuoikeus.
Kiertopalkintoon lasketaan kolmen (3) parhaan LINT- kokeen tulos, joista kaksi (2) pakollista on kerhon LINT- mestaruuskisa ja LINT pm samana syksynä. Lisäksi yksi ( 1) muu koe E-P: n piirin alueella, koko kauden koe myös hyväksytään. Rodun SM- karsinnan koetulos/ SM- koetulos muun piirin alueella lasketaan hyväksyttäväksi kolmanneksi tulokseksi. Tulokset huomioidaan ajalta 20.8.-31.12.

3 §

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan on oltava Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen. Jos koiralla on useampi omistaja, ainakin yhden omistajan on oltava kerhon jäsen. Jäsenyys oltava voimassa ko. kokeiden aikana.

4 §

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka koira kyseisenä koesyksynä on saavuttanut korkeimman yhteenlasketun koepisteiden summan säännöissä mainituista kolmesta kokeesta. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaisee kerhon LINT- mestaruuskisan parempi sijoitus.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi
kolme ( 3 ) kertaa voittaneet.
Uuden pytyn kiertoon lahjoittaa Etelä- Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

6 §

Kiertopalkinto jaetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa. Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja, koiranomistajat voivat myös ilmoittaa koiransa kisaan LINT- jaoston puheenjohtajalle.

7 §

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen  omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron sekä pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
LINT- jaoston pj: lle tai jollekin hallituksen jäsenistä.